Fast protetik

Start » Produkter & tjänster » Fast protetik

Helkeramik

Zirconia har använts i många år och har visat på goda estetiska resultat. Vi har lång erfarenhet av arbeten med zirconia där vi själva kan fräsa zirconiakronor och –broar.

Vi erbjuder konstruktioner i fullanatomisk zirkonia som lämpar sig bäst i sidopartier där hållfastheten är viktigare än estetiken. Vi skiktar även upp porslin på en zirkoniakärna där estetiken är mer krävande.

Framställning av helkeramik är ett ömtåligt hantverksarbete som våra medarbetare utför med lång erfarenhet och noggrannhet.

Metallkeramik

Metallkeramik har funnits i många år och erfarenheten hos svenska tandtekniker är stor.

I takt med utvecklingen tillverkas de flesta konstruktioner i metall idag genom lasersintring eller fräsning.

Inom metallkeramisk protetik erbjuder vi konstruktioner i titan, kobolt-krom eller i guld. Funktion och estetik är viktiga aspekter att ta hänsyn till samt att det vi levererar uppfyller patientens önskemål och förväntningar.

Övrigt

Vi tillhandahåller även flera andra varumärken så som IPS E.Max, Procera med flera. Vi fräser också temporära konstruktioner i PMMA och vi erbjuder olika typer av try-in broar.

Vi har utrustning för att utföra hela arbetet in house eftersom vi arbetar med teknik för både scanning och fräsning. Då vi fräser själva har vi full kontroll över hela processen.

Vi använder vår egen CAD/CAM-utrustning och CAD-system. På så vis kan vi leverera och producera metallskelett för metallkeramik.

För information om metallfri konstruktion finns andra alternativ som går att läsa om under ”Helkeramik”.

Ring eller kontakta oss gärna om du vill önskar ytterligare information!