Implantant

Start » Produkter & tjänster » Implantant

Antalet tandimplantat ökar i Sverige både avseende enstaka samt för ersättning av flera tänder. Svenska tandtekniker har stor erfarenhet och kunskap om implantat. Kompetensen hos tandteknikern är mycket viktigt för slutresultatet då hygien, hållfasthet och estetik är viktiga delar.

Det finns en mängd material som alternativ för att anpassas till varje patients förutsättning. Datordesignade konstruktioner och erfarna tandtekniker som framställer bästa möjliga lösningar.

Hos oss på Göteborgs Dentallaboratorium arbetar erfarna och utbildade tandtkeniker som dagligen arbetar med implantatsystem.

Hör gärna av er till oss om ni vill veta mer eller önskar diskutera olika lösningar med implantat.